Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel

Basiscursus
Hersenletsel, veroorzaakt door bijvoorbeeld een CVA, een ongeluk/trauma, ziekte of aandoening, door zuurstofgebrek of vergiftiging, betekent een breuk in de levenslijn. De wereld is niet meer zoals hij was. Vooral de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied leveren allerlei problemen op, zowel voor de persoon met hersenletsel als voor de omgeving. Ook hulpverleners lopen tegen problemen aan. Vaak is het zoeken om de cliënt de juiste hulp te bieden. Een standaardaanpak is niet mogelijk. Maatwerk is vereist. Dat vraagt veel deskundigheid van de begeleiders en een eenduidige aanpak van het team. In de basiscursus leer je wat de gevolgen van hersenletsel kunnen zijn voor een cliënten en zijn directe omgeving (partner, kinderen, vrienden). Je leert hoe je met die gevolgen kunt omgaan. Je leert ook hoe je een cliënten en zijn omgeving ondersteuning kunt bieden bij verwerking.

Doelgroepen
De basiscursus wordt aangeboden voor diverse doelgroepen (zie hieronder). De cursus is ook geschikt voor teams die hun functioneren bij de begeleiding van cliënten met hersenletsel willen versterken.

Resultaat
Je bent in staat de gevolgen van hersenletsel bij een cliënt te inventariseren. Je kunt op basis van deze inventarisatie tot een doelgerichte aanpak komen. In begeleidingssituaties kun je professioneel omgaan met het veranderde gedrag en met verwerkingsreacties.

De Cursus
Via een vragenformulier, dat je vooraf invult, stemmen we het programma zoveel mogelijk af op jouw praktijksituatie. Informatie krijg je door het volgen van de vier e-learingsmodules,  het lezen van literatuur en het volgen van minicolleges. Ook maken we gebruik van video's met praktijkvoorbeelden. Tijdens de praktijkdagen ga je actief aan de slag via opdrachten en oefeningen. Er is volop ruimte voor inbreng van casuïstiek. Tussen de cursusdagen maak je praktijkopdrachten, individueel of samen met collega's.

Module 1 De cliënt met hersenletsel
- Ontstaan van hersenletsel;
- Gevolgen voor het dagelijks functioneren;
- Het begeleidingsplan; de profielschets.

Module 2 Begeleiding van cliënten met hersenletsel
-Analyse van de gevolgen van hersenletsel a.d.h.v. het ICF-model
-Veranderd gedrag en verwerking na hersenletsel;
- Het begeleidingsplan; de probleemanalyse.

Module 3 Begeleiding van cliënten met hersenletsel in de praktijk
- Communiceren met de cliënt;
- Rouw en rouwverwerking;
- Het begeleidingsplan; het werk- en actieplan.

Module 4 Begeleiding van cliënten met hersenletsel en hun omgeving
- Verwerkingsreacties en coping;
- Verwerking bij cliënt en directe omgeving;
- Het persoonlijk actieplan.

Certificaat
Als je de cursus succesvol hebt afgesloten, ontvang je het Certificaat Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel van het Nederlands Centrum Hersenletsel.

Doelgroepen

a) begeleiders op mbo-niveau 2 en 3
Basiscursus voor (assistent)begeleiders, activiteitenbegeleiders en verzorgende die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel. Je wordt geacht een zorg- of ondersteuningsplan uit te voeren en inzicht te hebben in de gevolgen van hersenletsel voor de dagelijkse praktijk. Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of (gespecialiseerde) thuiszorg. Je wilt je competenties voor de begeleiding van cliënten met hersenletsel verbreden en verdiepen.

b) begeleiders op mbo-niveau 3 en 4
Basiscursus voor begeleiders, activiteitenbegeleiders en verzorgende die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel.
Je wordt geacht een zorg- of ondersteuningsplan te kunnen maken en contacten met de omgeving te onderhouden. Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of (gespecialiseerde) thuiszorg. Je wilt je competenties voor de begeleiding van cliënten met hersenletsel verbreden en verdiepen. > data open inschrijving

c) begeleiders op hbo-niveau 
Basiscursus voor verpleegkundigen, paramedici, maatschappelijk werkenden en ambulant begeleiders die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel.
Je werkt in de revalidatie, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, (gespecialiseerde) thuiszorg of op de afdeling neurologie van een algemeen ziekenhuis. Je hebt een beroepsopleiding op hoger niveau gevolgd. Je wilt je competenties voor de behandeling/begeleiding van cliënten met hersenletsel verbreden en verdiepen. > data open inschrijving

d) ambulant begeleiders
Basiscursus voor ambulant begeleiders.
Je hebt een beroepsopleiding op minimaal mbo-niveau 3 gevolgd. Je wilt je competenties voor de behandeling/begeleiding van cliënten met hersenletsel in hun directe omgeving verbreden en verdiepen. 

Literatuur:

Hersenletsel: begrijpen en begeleiden 

Rachèl Kemps, Niels Farenhorst & Peter Vrancken
Boom Lemma: Amsterdam, 2015

Dit boek is de opvolger van Hersenletsel: achtergronden en aanpak. Het boek is geschreven voor de getroffenen zelf, hun naasten en in het bijzonder voor professionals die werken in de zorg- en dienstverlening voor mensen met hersenletsel. Het kan dienen als studieboek voor hulpverleners in de zorg, bij woon- en arbeidsbegeleiding, voor docenten en begeleiders in het speciaal onderwijs....

Praktische informatie

E-learning 4 modules voorafgaand aan lesdagen
Duur 4 x 1  praktijkdag (post HBO
             6 dagen zonder e-learning)
Voorbereiding +/- 4 uur per lesdag
Aantal deelnemers 10 - 15

Incompany

Code 1065 (mbo 2/3), 1060 (mbo 3/4), 2060 (post-HBO), 2070 (ambulant begeleiders)
Datum & plaats in overleg

Open inschrijving

Code 1061 (post-mbo)
Datum
20/9, 11/10, 1/11, 22/11, 13/12/2017 en 10/1/2018
plaats
Aristo zalen Amsterdam


Code 2061 (post-hbo)
Datum
15/9, 6/10. 27/10, 17/11, 8/12/2017  en 12/1/2018
plaats
Golden Tulip - Hotel Central in Den Bosch
Deze cursus gaat door! Je kunt je nog aanmelden.


Prijs €1.423,-
- Inclusief map + catering
- Exclusief boek